آقای گرگ بنیانگذار برند سایپول. محصولاتی را تعریف کرد که خوشبختی را به عنوان مأموریت شرکتی در ابتدای فعالیت خود به همه تحویل می دهد. چه برای مشتری ها ، چه کارمندان و چه تأمین کنندگان ، ما همیشه سرشار از قدردانی هستیم تا همه از اعتماد به نفس نهایی محصولات ، کار شاد ، سود متقابل و برنده برنده احساس خوشبختی کنند.

بخاری نیمه هادی

 • بخاری منطقه خطرناک CREx 020

  بخاری منطقه خطرناک CREx 020

  CREx 020 50W، 100W PropertiesLve سطح همرفت سطح راه آهن DIN نصب شده آماده استفاده
 • بخاری لمسی CSF 060

  بخاری لمسی CSF 060

  CSF 060 50W-150W FeaturesLow surface temperatureDIN rail mountedDoble insulated (plastic)Wide voltage rangeSmall sizeIntegrated thermostatTouch-safe heater for the use in enclosures with ele...
 • بخاری DJR Ohmic

  بخاری DJR Ohmic

  Features DJR Heater is the deveIopment and Production of the heat dissipalion eIectrical heater based on national standard GB/T-15470-1995. The Product adopts a special aluminum extrusions of 6063...
 • بخاری لمسی CS 060

  بخاری لمسی CS 060

  CS 060 50W-150W FeaturesLow surface temperatureDIN rail mountedDoble insulated (plastic)Wide voltage rangeSmall sizeTouch-safe heater for the use in enclosures with electrical/electronical co...
 • بخاری نیمه هادی HG 140

  بخاری نیمه هادی HG 140

  HG 140 15W -150W ویژگی های اتصال دهنده بست فشار گرمای دینامیکی دامنه ولتاژ گسترده محدود کردن دما صرفه جویی در مصرف انرژی نصب سریع نصب ریل نصب شده راه آهن DIN این بخاری ها در ...
 • بخاری نیمه هادی کوچک HGK 047

  بخاری نیمه هادی کوچک HGK 047

  HGK 047 10W -150W Features Dynamic heating up Energy saving Wide voltage range Temperature limitingDIN rail mountedThe heaters are used in enclosures where condensation is to be prevented or...
 • بخاری نیمه هادی کوچک RC 016

  بخاری نیمه هادی کوچک RC 016

  ویژگی ها محدود کردن دما دامنه ولتاژ گسترده گرمای پویا گرم کردن صرفه جویی در مصرف انرژی CompactThese بخاری های کوچک برای جلوگیری از تراکم و اطمینان از عملکرد حداکثر طراحی شده اند ...
 • بخاری نیمه هادی کوچک REC016

  بخاری نیمه هادی کوچک REC016

  ویژگی ها محدود کردن دما محدوده ولتاژ گسترده ای گرمای پویا گرم کردن انرژی صرفه جویی در مصرف انرژی CompactIntroductionSmall طراحی شده برای جلوگیری از تراکم و اطمینان از حداقل عملکرد ...